සඳටත් දැන් ‌හොඳටම වයසයි.

වයසට ගිය හඳ ( එකම ‌දේ ‌දෙවතාවක් සිදුවන්නේ නැත යන්න ‌මේ වන විට විහිලුවක් වී හමාරය. දැන් අපට කළ යුතුව තිබෙන්නේ එම පරිවර්තනය එකම ‌දේ එකම...
Read More

සුදු ‌නොවන සුදු තරුව

සුදු ‌නොවන සුදු තරුව හැලේ මරියා බෙරී (උපත මාරියා හැලේ බෙරී; අගෝස්තු 14, 1966) ඇමරිකානු නිළියක් සහ හිටපු විලාසිතා නිරූපිකාවක්. මොන්ස්ටර...
Read More

නොකියපු කතා

නොකියපු කතා  අප රටේ පිරිසක් බුදුන් වහන්සේගේ ධර්මය පිළිගනිමින් අදහමින් ජීවත් වේ. තවත් පිරිසක් බුදුනුවන්ගේ ධර්මය පිළිගනිමින් නොඅදහමින...
Read More

මාරස දුටු වෙසක් සඳ

                                    මාරස දුටු වෙසක් සඳ හෙට වෙසක් දවස. මම වෙසක් දවස බුදුන්ගේ තෙමගුලම සිදුවූ දිනය කියලා ඉස්සර විශ්වාස කළ...
Read More

වම ‌නොවන වම

වම ‌නොවන වම                        1960 දශකය මුල උපන් දරුවෝ 1977 විවෘත ආර්තිකය ආරම්භ වූ කාලයේ තරුණ ගැටවරයෝ වූහ. සාමාන්‍ය පෙළ සහ උ...
Read More

නිරාමිස ආදරය...!

නිරාමිස ආදරය...! කඳුලක්....! නැවතීමක්...! අප ‌නොගිය  ගමනක්. සැබෑවක් සැබෑවක්‍. ආදරයට ‌‌‌නොමැත  ඇරඹුමක් අවසානයක්.  ...
Read More
Powered by Blogger.

Follow by Email