නොකියපු කතා

නොකියපු කතා  අප රටේ පිරිසක් බුදුන් වහන්සේගේ ධර්මය පිළිගනිමින් අදහමින් ජීවත් වේ. තවත් පිරිසක් බුදුනුවන්ගේ ධර්මය පිළිගනිමින් නොඅදහමින...
Read More

මාරස දුටු වෙසක් සඳ

                                    මාරස දුටු වෙසක් සඳ හෙට වෙසක් දවස. මම වෙසක් දවස බුදුන්ගේ තෙමගුලම සිදුවූ දිනය කියලා ඉස්සර විශ්වාස කළ...
Read More

වම ‌නොවන වම

වම ‌නොවන වම                        1960 දශකය මුල උපන් දරුවෝ 1977 විවෘත ආර්තිකය ආරම්භ වූ කාලයේ තරුණ ගැටවරයෝ වූහ. සාමාන්‍ය පෙළ සහ උ...
Read More

නිරාමිස ආදරය...!

නිරාමිස ආදරය...! කඳුලක්....! නැවතීමක්...! අප ‌නොගිය  ගමනක්. සැබෑවක් සැබෑවක්‍. ආදරයට ‌‌‌නොමැත  ඇරඹුමක් අවසානයක්.  ...
Read More

බද්ද ‌‌රේකාවේ කතාන්දරය

බද්ද ‌‌රේකාවේ කතාන්දරය                              අංශක එකසිය අසූව කියන්නේ සෙල්ලම් විශාලත්වයක් නෙවේ. මොකද මේ අංශක 180‌‌ ‌කෝණයක් සහිත...
Read More

රැඳවියෙකුගේ කටු සටහන් - 1987

 රැඳවියෙකුගේ කටු සටහන්   -   1987 [මේ ඡායාරූපය ඒක මම පළමු‌ෙවෙන්ම දැක්කේ මැගසින් බන්ධනාගාරයේ පුස්ථකාලෙ තිබ්බ 1962 පලකළ  පොතකින්.  ඒ ...
Read More
Powered by Blogger.

Follow by Email