කල් ඉකුත් වූ දින පොතකින්(කල් ඉකුත් වූ දින 


පොතකින්......! )

එක දිගටම
ඔබ එනකම් බලා ඉඳල
අම්ම මළා
නිදි මරලා.

තාත්ත නම්
දියුණු උණා
දෙපැත්තෙන්ම
ලේ යනකන්.

එදා අපිට
පෝන් එකක් නොතිබුණාට
දැන් මම මේ ගම්මානෙම
පෝන් වැඩ්ඩ.

දැන් අයියගෙ
ඉතිරි වෙච්ච
පතුරු ගැහුණු
හැදුනුම් පත
නිතරම මගෙ
පර්ස් එකේ.
මිනිස්සුන්ට පෙන්නපුවම
උන් බලන්නෙ බයෙන් බයෙන්
කන්න වගේ
මගේ මූන.

දීප අක්ක
අර ඔයාගෙ පරමාදර්ශී
සහෝදරී......!
පොලිස් කාරයෙක් එක්ක
පුත්තු දෙකයි
දුවල එකයි
මිනිහ ගිහින් අරාබියට
ගේ හදන්න.
මම දැක්කම
විරිත්තලා
බිම බලනව.

මම විතරක්
නිදි මරමින්
මුහුණු පොතම පීරණවා
හොයා ගන්න 
කවි ලියන්න
පණ පිටින්ම  පුච්චපු
ටයර් එකේ ලාන්චනේ.

ජගත් මාරසිංහ 


Powered by Blogger.

Follow by Email