මට ගුරෙක් වූ ගුරු========
මගේ බේබදු අවධියේ සියල්ල බණ කියමින් මා හැර යන විට ගුරු පොඩි එකා මා දමා ගියේ නැත. මා සමග වැඩ කළේය. කිසිදා බැනුමක් ඇසුවේ නැත. අද වන තුරු ගුටියක්ද කෑවේ නැත. පොලිසියේදීද කීවේ මා මගේ තාත්තා සමග යන බවය. මගේ හිරයක් නොගත් අක්කා සමග ඔහු හුනු වටයේ කතාවට නව අර්ථ කතන එක්කලේය. අවසානයේ මගේ පරිගනක ගුරුවරයාද වූවා සේය. දහයේ පන්තියට පැමිණි දා ආතල් නැති ඇල්කොහොල් බොන එකට හිනා වුනේය. මගේ බේබදුකම ඔහු නවතා දැම්මේ එසේය. බේබද්දන්ගේ සියලු විග්‍රහ ඔහු වෙනස් කළේය. නැත ඒ මගේ පුතු කියනවාට වඩා තාත්තා යන්නෙන් අමතන එක මාරයිි. නුඹගේ ආදරය නිසා අන් සියලු ආදර මට බොරුවක්ම විය. ඇත්තටම මගේ ආදරයේ සංකේතය නුඹම විය. කුඩා කලම තාත්තා නැති මට නුඹ තාත්තාම විය.

ඉර පායා ඉර මුදුනට එන්න එපා
සඳ පායා සඳ මුදුනට එන්න එපා
පෑදි දියට බොර දිය එක් වෙන්න එපා
අම්මා නැති අපට බඩගිනි වෙන්න එපා
(පැල් කවි)
සටහන ජගත් මාරසිංහ‍
(බඳගිරියේ හාමුදුරුවෝ සහ රතන හිමි ධර්මයෙන්ම සංවාදයකට එනවානම් වඩාත් ආසයි)Powered by Blogger.

Follow by Email