# වෙබ්_විරිත # මාරස මට ගුරෙක් වූ ගුරු======== මගේ බේබදු අවධියේ සියල්ල බණ කියමින් මා හැර යන විට ගුරු පොඩි එකා මා දමා ගියේ නැත. මා සම...
Read More
අනේ මාර කුණාටුවක් ආවා. ගෙවල්වල් වහලවල් උඩින් ගියා. සරළව කිව්වොත් ලංකාවට ස්වභාවික විපත් අඩුයි. නමුත් මම ඒ වෙලේ හිටියේ වෙබ් විරිත අනුබද්...
Read More

ආදරයේ සිට අපාය කරා

ආදරයේ සිට අපාය කරා         නෑදෑයෝ වනාහි ඇතුවත් බැරි නැතුවත් බැරි පවුල් කුලකයේ  තවත් එක් වර්ගයකි. පවුල විකාශනය වීම කොයි ආකාරයෙන් ඉතිහ...
Read More

දෙබිඩ්ඩෝ

දෙබිඩ්ඩෝ      අපේ පැරණි නායකයෝ කොතරම් ඉහලින් බුදු දහම වැළඳ ගත්තා ද යන්නට වඩා වැදගත් වන්නේ එදා සාමාන්‍ය මිනිසා විසින් බුදු දහම ...
Read More

අම්මාටත් වඩා දැනුන ඔනේජින්ගේ පෙම්වතිය

                                අම්මාටත් වඩා දැනුන ඔනේජින්ගේ පෙම්වතිය   ප්‍රාග් විප්ලවීය රුසියානු සාහිත්‍යය ඇලෙක්සැන්ඩර් පුෂ්කින්ගෙන...
Read More
Powered by Blogger.

Follow by Email