වම ‌නොවන වම

වම ‌නොවන වම                        1960 දශකය මුල උපන් දරුවෝ 1977 විවෘත ආර්තිකය ආරම්භ වූ කාලයේ තරුණ ගැටවරයෝ වූහ. සාමාන්‍ය පෙළ සහ උ...
Read More

නිරාමිස ආදරය...!

නිරාමිස ආදරය...! කඳුලක්....! නැවතීමක්...! අප ‌නොගිය  ගමනක්. සැබෑවක් සැබෑවක්‍. ආදරයට ‌‌‌නොමැත  ඇරඹුමක් අවසානයක්.  ...
Read More

බද්ද ‌‌රේකාවේ කතාන්දරය

බද්ද ‌‌රේකාවේ කතාන්දරය                              අංශක එකසිය අසූව කියන්නේ සෙල්ලම් විශාලත්වයක් නෙවේ. මොකද මේ අංශක 180‌‌ ‌කෝණයක් සහිත...
Read More

රැඳවියෙකුගේ කටු සටහන් - 1987

 රැඳවියෙකුගේ කටු සටහන්   -   1987 [මේ ඡායාරූපය ඒක මම පළමු‌ෙවෙන්ම දැක්කේ මැගසින් බන්ධනාගාරයේ පුස්ථකාලෙ තිබ්බ 1962 පලකළ  පොතකින්.  ඒ ...
Read More
කඩා වැටුන තාරකාව                           අසූව මුල වෙද්දි අපි සිනමාව හෙව්වේ අන්තර් ජාලයේ සැරිසරල නෙවේ. විදේශ සංස්කෘතික සම්බන්ධතා ඇ...
Read More

80 මුල ගත් ඡායාරූපයක පසුබිම් මතක

80 මුල ගත් ඡායාරූපයක පසුබිම් මතක  තවත් එක්තරා යුගයක   තරුණ පරපුරක ශුක්‍ර ධාතුව මෝරපු කාලය. ඒ් කියන්නේ දශක වශයෙන් 80 දශකය මුල කාලය. ...
Read More

-තිත නැති ලිපි-

-තිත නැති ලිපි-           චූටි!...................ඔයාට මතකද අපිදෙන්නා ගම්පහ මල්වත්තේ වවුල් ගහ යට දවසක් ඇති වෙනකන් රණ්ඩු උනා. මතකේ වි...
Read More

ගම කෑමට එරෙහිව!!!

ගම කෑමට එරෙහිව!!! ගැමි නාගරික ලෙස අැති දේ සඟවා නැති ප්‍රතිවිරෝධයන් මතුකරන්නන් වෙත සංඥාවකි. සැඳෑ අහස රතු පාටයි. ගැමියන්ට අවවාදයයි. පසුද...
Read More
Powered by Blogger.

Follow by Email