ආදරයේ සිට අපාය කරා

ආදරයේ සිට අපාය කරා         නෑදෑයෝ වනාහි ඇතුවත් බැරි නැතුවත් බැරි පවුල් කුලකයේ  තවත් එක් වර්ගයකි. පවුල විකාශනය වීම කොයි ආකාරයෙන් ඉතිහ...
Read More

දෙබිඩ්ඩෝ

දෙබිඩ්ඩෝ      අපේ පැරණි නායකයෝ කොතරම් ඉහලින් බුදු දහම වැළඳ ගත්තා ද යන්නට වඩා වැදගත් වන්නේ එදා සාමාන්‍ය මිනිසා විසින් බුදු දහම ...
Read More

අම්මාටත් වඩා දැනුන ඔනේජින්ගේ පෙම්වතිය

                                අම්මාටත් වඩා දැනුන ඔනේජින්ගේ පෙම්වතිය   ප්‍රාග් විප්ලවීය රුසියානු සාහිත්‍යය ඇලෙක්සැන්ඩර් පුෂ්කින්ගෙන...
Read More
                  ඇබ්බැහියේ  කුනු කාමිකයන්ගේ  අපගමනයේ   පාරාදීසය ඇබ්බැහියේ  කුනු කාමීන්ගේ  අපගමනයේ පාරාදීසය මම එදා ඇල්කොහොල් ව...
Read More
                                  සර්පයෝ සර්පයෝ-   සර්පයෝ සර්පයෝ අහපන්කො මගේ දුක වසර අටකට පසුව මගේ මිය ගිය බිරිඳ තමන්ගේ පුතු මතක් වී ...
Read More
Powered by Blogger.