සුභ නවවසරක් 2016ජනවාරි 01

                                                                                  සුභ නවවසරක්                                             ...
Read More

දින දර්ශන පැටිගිරිය

                                                දින දර්ශන පැටිගිරිය                          අ ප දන්නා පාරක ගමන්  කරන අවස්තාවක...
Read More

මරු සිරා

මරු (සිරා) බණ්ඩාරනායක මැරුවෙ මම ඉපදෙන්න ඉස්සර...! මරු සිරා මරද්දි මම සෙල්ලම් කරනවා...! මහගම සේකර මැරෙද්දි මම පෙම් කරනවා...! මාර්ටින්...
Read More

නිම නොවන පද........!

නිම නොවන පද........! එයා මට ආදරෙයි කිව්වා. මම එයාට තොත්තුවක් දුන්නා. එයා මට කැමති නෑ  කිව්වා. මම එයාට තොත්තුවක් දුන්නා. එ...
Read More

කාක්

කළුවර පාන්දර සීතල ඉරාගෙන කපුටු රෑන් රෑන් රෑන් රෑන් කොළඹ එනව කුණු බුදින්න. කොළඹ කපුටො පේන බලල ඉඳල හිටල  ගමට යනව හුස්ම ගන්න. ජ...
Read More

මාර පද

80 දශකයේ රාජ්‍ය මර්දනයට ගොදුරු වී  එක් අයෙකු අතුරු දහන් කර  වාශ්ප කර දැමූ "පරවේණි"  වේදිකා නාට්‍යයේ තේමා  ගීතය- ...
Read More

නක්ෂත්‍රය සහ දේශපාලනය

                                                          නක්ෂත්‍රය සහ දේශපාලනය                 දෙ වියන් වනාහී  මිනිසාගේ ...
Read More

අති විශේෂ

අති   විශේෂ        අ ට උමතුවේ අටවන උමතුව සුරා උමතුවයි.  මත් වතුරේ රසායනික නාමය ඇල්කොහොල්ය. මිනිස්සුන්ගේ භාවිත වචනය  අරක්කුය. අතීතයේ ...
Read More

කේන්දරයක් සාදා ගැනීම

                            දැන් නිවැරදි කේන්දරයක් ඔබටම සාදා ගත හැක http://www.jagathmarasinghe.com/services.html මාර විමන >සේවා...
Read More

මල් වෙනුවට ගල් ගැසීම

මල් වෙනුවට ගල් ගැසීම මාරස “ ව්‍යාධදේව යන මම තොපගෙන් මෙසේ අසමි.තොප විසින්ම අර්ථ දක්වා ඇති ආකාරයට ගණිතය යනු විශාලත්වයන්ගේ විද්‍යාව වූ කළ...
Read More

සයිමන් නවගත්තේගම

නිර්මාණ ලෝකයේ දැවැන්තයන්ගේ ජීව දත්ත හා අප්‍රකට තොරතුරු ඇතුළත් නවතම විශේෂාංගය                                      මධුලෝලත්වය යනු ය...
Read More
Powered by Blogger.