අතහැරීම සහ අල්ලා ගැනීම

                                        අතහැරීම සහ අල්ලා ගැනීම මට වෙලාවකට දැනෙනවා අසූවේ අපි වැරදියි කියලා. මොකද සරත් අමුණුගමගේ ජනප්ර...
Read More

මහපොළවේ සිට අහස බලන කසුන්..........!

  මහපොළවේ සිට අහස බලන කසුන්..........!          කසුන් කල්හාර මට වදින්නේ එයාගේ තාත්තා ඇච් ඇම් ජයවර්ධනයන් නිසා. මම අසූ පහේ "පරවේණි"න...
Read More
                          "දඩයක්කාරයෛකුගේ මිනිස් කම" (01)                     90 මුල මා සියළු ඥාතීන් සහ මිතුරන්ගෙන් වෙන් වී සිටිය...
Read More

අහිංසක ගුරුවරයා

අහිංසක ගුරුවරයා  නැවත විදර්ශනලා වගේ නව ගුරුවරු අප දරුවන්ට හිමිවීම මාර අහම්භයක්. ඒත් විදර්ශන දේශපාලනය ගැන කතා කරන කතන්දර වලට මම එකඟ යම් සීමාව...
Read More

ගිරි අභයද?-අභය ගිරියද?

ගිරි අභයද?-අභය ගිරියද?         ටියුෂන් ඇතිවුනේ අපි ඒන් සී ජී කරන කාලේ(1975). ඒ කියන්නේ පරචලිත වෙන්න ගත්තේ. උසස්පෙලට ඒද්දි මාර වුනා. කොටින්ම ...
Read More
                                                නන්දා කියන්නේත් යුගයක්           අද නන්දා මාලිනීගේ උපන් දිනය කියලා හැම තැනම ලියවෙනවා. මට මම ...
Read More

"වසම මිසී හොඳම මිසී" iv

"වසම මිසී හොඳම මිසී" iv   1990 දශකය ආරම්භය වගේ මතකය. මම එකල බල්ලපාන වෙන්දේසි වත්තක ...
Read More
මම නොවන මම

මම නොවන මම

             මට මතකයි තන්තයානයේ කතාවක්. වරක් ඕිෂෝ කියලා තිබ්බා. ඒ කියන්නේ තමන්ට ඒන ආවේගය හයියෙන් කෑ ගහලා තනියම කියන්න. ඒක එයාගේ අභ්‍යාසයක් ව...
Read More

ගමනක අවසානය

                                            ගමනක අවසානය       ඊයේ රජයේ මැතිවරණ ප්‍රවෘති දෙපාර්තමේන්තුවට වචන කීපයකින් මාර දේශපාලනික කිතියක් ...
Read More

කනාවැකි නොවූ අනාවැකි.......!!!

කනාවැකි නොවූ අනාවැකි....... මගේ යාලුවෙක් අතුල ජයසිංහ. ඒයා මගේ සේවා දායකයෙක් වශයෙන් මට හම්බවෙනවා. අම්බේ ඒයාගේ ශරිරය ඉස්සරහා මම කුරු පුංචෙක් ප...
Read More

රාජයෝගයක අසංපූර්ණ සටහන

රාජයෝගයක අසංපූර්ණ සටහන   අනුරුද්ධ ප්‍රදීප් මගින් මගේ පැරණි කල්යාන මිත්‍රයක්‍ර වූ මොරටුව විශ්වවිදයාලයේ අමරලාල්ලාගේ දේශපාලන ගෝලයකු වූ චම්පික ම...
Read More
Powered by Blogger.