අනාවැකි- අනා ගැනීම- අනා කෑම

මෙහෙව් රටේ රංචාගොඩ                           ඉපදීලා රුහුණු රටට මා දීලා                                 ඉලව්වේ බල්ලොත් නොකන ව...
Read More

සාම්ප්‍රදායික භෞතිකවාදියා සුගතපාල ද සිල්වා

අද පටන් ඇරඹෙන නිර්මාණ ලෝකයේ දැවැන්තයන්ගේ ජීව දත්ත හා අප්‍රකට තොරතුරු ඇතුළත් නවතම විශේෂාංගය සුගතපාල ද සිල්වා හෙවත් සුගත් අයියා ගැන...
Read More
Powered by Blogger.