බද්ද ‌‌රේකාවේ කතාන්දරය

බද්ද ‌‌රේකාවේ කතාන්දරය                              අංශක එකසිය අසූව කියන්නේ සෙල්ලම් විශාලත්වයක් නෙවේ. මොකද මේ අංශක 180‌‌ ‌කෝණයක් සහිත...
Read More

රැඳවියෙකුගේ කටු සටහන් - 1987

 රැඳවියෙකුගේ කටු සටහන්   -   1987 [මේ ඡායාරූපය ඒක මම පළමු‌ෙවෙන්ම දැක්කේ මැගසින් බන්ධනාගාරයේ පුස්ථකාලෙ තිබ්බ 1962 පලකළ  පොතකින්.  ඒ ...
Read More
කඩා වැටුන තාරකාව                           අසූව මුල වෙද්දි අපි සිනමාව හෙව්වේ අන්තර් ජාලයේ සැරිසරල නෙවේ. විදේශ සංස්කෘතික සම්බන්ධතා ඇ...
Read More

80 මුල ගත් ඡායාරූපයක පසුබිම් මතක

80 මුල ගත් ඡායාරූපයක පසුබිම් මතක  තවත් එක්තරා යුගයක   තරුණ පරපුරක ශුක්‍ර ධාතුව මෝරපු කාලය. ඒ් කියන්නේ දශක වශයෙන් 80 දශකය මුල කාලය. ...
Read More
Powered by Blogger.