කෙලින්ම විදර්ශනටයි!

                                                             කෙලින්ම විදර්ශනටයි!


මම මම වෙමි. නැත මම ඔහු වෙමි. නැත මම අපි වෙමු. විකාර මතවාදයන්ගෙන් මාරස වසර පනහ ඉක්මවින් පීඩා වින්දා කියා නොකියමි. අවසාන මතයද මම අපි වෙමු යන්නයි. ඒ බුදුන් නිසාවත් වෙනත් ආගමික තත්ත්වයන් නිසාවත් නොවනවා පමණක් නොව මාක්වාදීන් නිසාද යන්නද කියන්නට මට උවමනාවක් නැත. අහන්න ආවොත් කියා දෙන්නට ලෑස්තියි කියන්නේ උනගේ නිරුවත පෙන්වීමට නොව මගේ නිරුවත පෙන්වීමටය. මන්ද මගේ නිරුවත පෙන්වීමෙන් උනගේ නිරුවත පෙනෙන අංජනමක් මිනිසුන්ට හෙවත් ජනතාවට දැනෙනු නියතය.

අද මාර උද්ගෝෂණයකි. අර ශකරාජයෝ ඇහුවාක් මෙන් මේ කොළමින් මා කෙලින්ම විදර්ශන කන්නන්ගරගෙන් අසමි. කිසිම කෝල් එකකට කාට ඇහුන්කන් නුදුන්නද මාරසට උස්සන්නේ නැති පෝනයෙන් උත්තර දෙන්නට බැරිනම් මම මෙසේ අසමි. කා සඳහාද මේ අරගලය. ඒ එදා ඇසුවේ ශක රාජයානන්ය. අද මේ අසන්නේ නුඹලාට සාපේක්ෂකව විකාර මාරසය. මාරසය. රජිදම් සමග එක පැදුරේ සිටි මාරස මාරයාගෙන් වචනයක් වත් අහන්නට අකමැති වූ ඔබ පෙරටුගාමීන්ගැන මනෝවිශ්ලේශනාත්මකව විකාර කියන්නේ කුමක් සඳහාද? මාරසට නුඹ සම්බන්ධ දේශපාලනිකව විවේචනයක් ඇත. කෙලින්ම ඇත්තේද නැත නැත්තේද නැත නොව ඇත්තේමය. කළ යුත්තේ නොව එලි කළ යුත්තේ අර ඒක්ස් කණ්ඩායම ආරම්භයේ ම විසින් නම් නොකියන විශිෂ්ටයන් ලෙස පෙනී සිටින කළවුන් මෙන් නුඹලාද ගොස් මානසික බේත් ගැනීම පමණය. බේත් නොගන්නා තව ප්රධානියෙක්ද සීටී. අනාගතයේ ඒවා මාර වේවි.
ගෝල් පේසයේ මෙ මේ නැගී සිටින්නේ මැද පන්තියේ දේශපාලනය නොවන්නේ කෙසේද විදර්ශන. ඇයි ඒක නූතන වාදීව අර්ථ නොගන්වන්නේ. අපිට මහා පිස්සුවක් කියා හිතන නිසාද නැතිනම් නුඹලා උත්තර දෙන්නේ නුඹලාගේ කණ්ඩායම් වලට පමණද?
ඒ නව ලිබරල් නාමයෙන් මාරස කියන ලද පරංගි මාක්ස් වාදීන් වන්නේය යන්න ගැන තොප නිහඬ මන්දැයි මාරස අසන්නේය. නන්දනද වීරරත්නයන්ද පරංගියන් කවුදැයි ඇසුවාය. මට එදා භාෂාවක් තිබුනද අත්දැකීමක් නැති නිසා නිහඞ විය. මචන් නන්දන. නුඹ පරංගි මාක්ස් වාදින් කවුද කියා පෙර කළ අසා ඇත. දැන් කෙලින්ම කියන්නම් . නුඹ වගේ උන් ගැන තමා කතා කළේ.සියල්ල දැනගෙන !
විධාරයක ජනාධිපති ක්රමය නැති ව්යාස්තාවකින් ගෝලීය කරණය තුළ රටක් ගෙන යා හැකිද? අර බස්සාගේ පාර භෞතිකය ගැන උත්තර පත්තර දෙනවා කියා නිමඬ වූවා මාරසට මතකය.
සඳුන් කැලේ අපි යනකොට රිලව් පනිනවා
එක රිලවෙක් බඩ බැඳගෙන පිනුම් ගහනවා
තක දොං පිනුම් ගහනවා
තක දොං පිනුම් ගහනවා
තක දොං පිනුම් ගහනවා
තක දොං පිනුම් ගහනවා


Powered by Blogger.