ගබ් පෙළහර

ගබ් පෙළහර

(සුද්දයි)

සියළු බලාපොරොත්තු
සූතිකාගාර කාර්මිකයන් සතු විය.
ගැබිණිය - ගිලනියක් විය......
නව මසක් ඉකුත් වන්නටත් පෙර....!
(අනේ අප්පේ පව්!)

ඇය නැවත තරුණියක් වූ නිසාම
සමහරු මධුපානෝත්සව පැවැත්වූහ.
(අහෝ සුනු ගැබ් උත්සවය!)
මවක් වීමට නොලැබීමෙන්දෝ
ඇය හැඬුවාය.
පියෙක් වීමට නොලැබීමෙන්දෝ
ඔහු වියරු විය.

කේශ නාලිකා දස දහසකින් ගැට ගැසුන
රෝසම රෝස පාට මස් ගඬුවක්
ගුරුත්ව බලයට
(වැරදුනා මට පඬියනි - විශ්වයේ චක්‍රීයත්වයට.)
නිදහස් විය.....!

Abotion – Operation theatre – Wash

සුද්දයි..........

ඉල්පී තිබි කිරි ශිරා
වහා හැකිලී ගියා
පිපී තිබි තන මඬුලු?
(මොකට කියනවද මන්දා?)

ප්‍රසූතිකාවෝ සහ - වැටනියෝද
වෙදැඳුරෝද
ඥාති මිත්‍රාදීන් සහ සියලු පූජකයෝද
එපමණක්ද නොව ඔව්හු දෙපලද,
සිය දෑත් සෝදා පිසදා ගත්තෝය.
(සමහරෙක් විස නැසූ ජලයෙන්ද,
තවත් සමහරෙක් පිරිත් පැනින්ද,
ශුද්ධ වූ ජලයෙන්ද,

ඇය - ඇය, පමණක්
අයිස් මෙන් සිසිල් වූ කඳුලින්ද......)


(සිය බිරිඳ හා දරුවා මරා දමා සිරගතව සිටින කවියෙකුගේ දින පොතකින් ඉහත පදවැල සොරා ගන්නා ලදී.)

-----------හංස පූට්ටුව (1991) පිටු 17-18 .................

1 comments:


Powered by Blogger.