කළ යුුුුුුුත්තේ උන්ව නිදිකරවීමයි.

කළ යුුුුුුුත්තේ උන්ව නිදිකරවීමයි.

මාරසට දැන් වසර පහළොවකට වඩා වයසයි . ඒ හැම තැනකින්ම වටහා ගත් දෙයක් කෙටියෙන් කියන්න කාලය හරි. කෙටියෙන් කියනවා කියන්නේ දිගට ලියන්න පටන් ගැනීමට ඉලක්කයක් ගන්නවා කියන කතාවමයි. හේතුවාදය සහ මිත්යාවාදය පැත්තකින් තියලා අපෝහක භෞතිකවාදය ගැන කතා කළොත් නව සිතන්නන්ට අද අත්වැලක් සපයන්න අපෝහකය සමත් නැහැ. සමත් උනත් ඒක අරක්ගෙන ඉන්න මිනිසුන් එක්කෝ මැරිලා නැතිනම් හොඳටස කිදි කියන්න සිද්ධ වෙනවා. ලංකේයිව සිතන්න පුළුවන් බොහෝ දේ මාරස ලියන්න උත්සාහ කළා. ලිව්වට පස්සේ ඒ බොහෝදේ සිදුවුනා. ජ්යෝතිෂයේ දයලෙක්තිකයක් නැතිද යන්න ප්රශ්න කළා. ඒත් දර්ශනය වසා සිටින හේතුවාදී මිත්යාව නිසා ඒ හැම දෙයක්ම තවම ලියපු තැන් වල ඇති. ඒත් ඒවා සිද්ධ වෙලා සහ සිදුවෙමින් තියනවා කියලා සාධනය කළ හැකියි. හැමදාම විදිහට කතා කරන්න ඔ්න කට්ටිය නිහඬ වුනා. ඒ නිසා මාරස හේතු ඇතිව ලියන්න හැකි අත්දැකීම් තුලින්ම තේරුන් ගත්තා වමේ පෙට්ටියේ අවසාන ඇනයත් ගහලා අවසන් කියලා. පශ්චාත් නූතන වාදීන් ඒ ඇනය ගහමින් ඉන්නවා උනාට ඒක ගහලා ඉවරයි කියලත් සාධනය කළ හැකියි. දැන් ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ මිනී පෙට්ටියේ ඇන ගලවන එක නෙවේ. සැබෑ ලෙස සිතන අළුත් මිනිසුන් දිහා අළුත්දි විදිහකට බලන එක පමණයි. පෙරදිග සුලන්වවත් අපරදිග සුලංවත් නෙවේ සොයලා වැඩක් නැහැ. මෝසන් වැසි අවසාන නැති උනත් මිනිසුන් ඒ දිහා බලන හැටි වෙනස් වෙලා. අපි වේරම්භ වාතයේ කතන්දරය ආර්ම්භ කරමු කියලයි කියන්න වෙන්නේ. ආරම්භයේදිම ගොඩක් අය තරහා වෙන්න පුළුවන් පුද්ගලිකව. තරහද යාළුද කියන කතාවට වඩා ලොකු සත්යද අසත්යද කියන කතාවවත් ලොකුද පොඩිද කියන කතාවවත් නෙවේ. ලව්ද ඉලව්ද කියන කතාවත් නෙවේ. ආදරේද නැද්ද කියන කතාව් නෙවේ. කාවවත් එළිදරව් කරනවාද නැතිද කියන කතාවත් නෙවේ. සිතනවා කියන ගුරුකුළ වල කිසිවෙක් කිසිදෙයක් හිතන්නේ නැති නිසා මිනිසුන්ව ඇහැරවන්න සද්ද කළ යුතුමයි. සමහර විට දර්ශනයේ ඔලුව අයිති කියන මිනිසුන්ගේ හිස් කබල මිනිසුන්ට තම්මැට්ටමක් විය හැකියි. වේවැල් කෝටු අඬ මිටි විය හැකියි. ස්වභාවයේ අපෝහක තත්ත්වයන් ගැන කතා කිරීමට පෙර යක්කු එලවා දැමිය යුතුමයි. ඊට පස්සෙයි ඊගාව කතන්දර පටන් ගත යුත්තේ. මේවා කොහෙන් හරි පටන් ගත යුතු අනිවාර්ය සාධකයන්. ඒක නිසා මොකා මොක කිව්වත් මාරස ඒගැන හිතලා ඉවරයි. කෙසේ උවද දැන් කළ යුත්තේ මිනිසුන්ව ඇහැරවීටම කලින් අහැරලා සිටින නිදා සිටින උන්ව තව දුරටත් නිදිකරවීමයි. සැබෑ ලෙසම සදහටම නිදිකරවීමයි.

ජගත් මාරසිංහ

06 12 2020 

 


Powered by Blogger.