කරුණාකර නවතින්න

                                                                              කරුණාකර නවතින්න

    එකම මිනිහෙක්ට එකම ගෑනියෙක් බැන්දූ ‌ ‌දේශපාලන නීතිය    පිපුරුවේ  ආදරය නිසාය. ආදරයද, බෝම්භයකි. කොටින්ම පවුල පෞද්ගලික දේපල දේශපාලනිකව අද පුපුරා ගොස් ඇත්තේ ආදරය නිසාය. මේ සියල්ල සිදුවන්නේ දෙමලාගේ හෝ සිංහලයාගේ හෝ තම්බියාගේ හෝ වෙනත්ජාතියක දරුවන් තමන්ගේ දරුවන් ලෙස බලන්නට බැරි සංස්කෘතික දේශපාලන සීමාවන් නිසාය. සංස්කෘතික දේශපාලනය ඉතා වැදගත්ය. එක්ස් කණ්ඩායම දෙකඩ නොවී ඔය මනමාල මහත්මා පොරවල්ටික ඉවරම කරදැම්මානම් කතන්දර ගොඩක් අද අවසානය. නුඹලා ඊට වග කිව යුතුය. දැන දැන වැරදි කළ හැටි ලියන්න ගියොත් පැත්තක් නැතිව ලියන්නම්. නිකන් මහන්තත්ව බයිලා වැඩක් නැත. සංස්කෘතික අරගලකාරී දේශපාලනයක් ලෝකය බලාපොරොත්තු වේ. මේ පූර්ව මැතිවරණ යුගයේ සැබෑ සංසන්දනාත්මක සටන් පාටය එයයි. කාගේ දරුවන් උනත් දරුවන්ය. කවුරුත් අම්මලාය. කවුරුත් පියවරුය. ඉතිරිය සියල්ල ඊට යටය.

නමුත් මේ අවස්ථාවේ සියලු වමත් දකුනත් බඹරයක්මෙන් රනිල් දේශපාලනය වටේ කැරකෙන්නේ ඇයි. විය යුත්ත පැත්තකය. කැරකෙන්නේ නැත්නම් කියපල්ලා විභව ශක්තිය අනුව නොව විශ්වීය චක්‍රීයත්වය මත නොව එක්ස් විසින්ම අපට ඉගැන් වූ ඩීල් මතමය. අපිත් වයසයි තමා සහෝදරයෝ. නමුත් අපට තවම නින්ද ගොස් නැත. මංගල වෙනුවට කවුද කියා බලා ඉන්නේ ඉතා අවධියෙනි. කෙසේ වුවත්ඩීල් දේශපාලනය නැවත සංස්කෘතික දේශපාලනයේ පටන් ගන්නවානම් පටන් ගෙන බලපල්ලා කියා කියන්නේ වගකීමක්ඇතිවය. පැත්තකට වෙලා කාලා බීලා හිටපල්ලා.

*මාරස

(කිසිදු සංවිධානාත්මක දේශපාලනයකට අයිති නැති නමුත් වමට ආදරය අයෙක් බව කවුරුත් දන්නවාය. අවසාන නිවේධනයක් ලියන්නට මාරසටද අයිතියක් ඇත. උත්තර දෙන්නට ආවොත් සමාව ගන්නටද ඇට කටු කුඩු කරන්නටද අයිතියක් තිබේ. නමුතු තමුන් කුඩුකරගන්නා ඇට කටු තනි මාරසට කුඩුකිරීමට ගායක් නැත)

ජගත් මාරසිංහ

15 09 2023


Powered by Blogger.